Cours et Stages

What's up next!

Tarifs Prix par année scolaire – un cours 450 € – cours supplémentaire 125 € Réduction de 150 € à partir de …

Les inscriptions pour les nouveaux élèves aux cours 2017-18 seront le lundi, 3 juillet à partir de 08:00 via téléphone: 621 479 904. D’ …

Kannerzirkusstagen mam Martina An der École régionale zu Harel (Gemeng Uewersauer) 15, rue Mgr. Fallize L- 9655 Harlange vun Dënschdeg 12. …

ZIRKUSCOURE FIR KANNER Schouljoer 2017-18 mam Martina An der École régionale zu Harel (Gemeng Uewersauer) 15, rue Mgr. Fallize L- 9655 …

Zirkusstage ‘Lollipop’ fir Kanner vum Cycle 2.1–4.2 — vun Méinden, de 7. bis Freiden, den 11. August vun 10 bis 16 …

Loftakro–Stagen fir Jugendlecher an Erwuessener — vum 31.7. – 4.8.2017 aan 14.–18.8.2017 vu 17–19 Auer mam Martina Datumer : Stage 1 :  …

Zirkusstage ‘Marshmallow’ fir Kanner vum Cycle 2.1–4.2 — vun Méinden, de 14. bis Freiden, den 18. August, vun 10 bis 16 …

Zirkusstage ‘Gummibärchen’ fir Kanner vum Cycle 1.2 — vun Méinden, de 31. Juli bis Freiden, den 4. August 2017, vun 13.30 …

Zirkusstage ‘Lakritz’ fir Kanner vum Cycle 1.2 — vun Méinden, de 31. Juli bis Freiden, den 4. August 2017, vun 10 …

Zirkusstage ‘Popcorn’ fir Kanner vu 9–12 Joer — vun Méinden, de 24. bis Freiden, den 28. Juli 2017, vun 9 bis …

Zirkusstage ‘Confetti’ fir Kanner vu 6–8 Joer — vun Méinden, de 24. bis Freiden, den 28. Juli 2017, vun 9 bis …

Cours et Stages | Zaltimbanq‘ Zirkus