Kanner–Zirkusstagen

What's up next!

Kannerzirkusstagen mam Martina An der École régionale zu Harel (Gemeng Uewersauer) 15, rue Mgr. Fallize L- 9655 Harlange vun Dënschdeg 12. …

ZIRKUSCOURE FIR KANNER Schouljoer 2017-18 mam Martina An der École régionale zu Harel (Gemeng Uewersauer) 15, rue Mgr. Fallize L- 9655 …

Zirkusstage ‘Lollipop’ fir Kanner vum Cycle 2.1–4.2 — vun Méinden, de 7. bis Freiden, den 11. August vun 10 bis 16 …

Zirkusstage ‘Marshmallow’ fir Kanner vum Cycle 2.1–4.2 — vun Méinden, de 14. bis Freiden, den 18. August, vun 10 bis 16 …

Zirkusstage ‘Gummibärchen’ fir Kanner vum Cycle 1.2 — vun Méinden, de 31. Juli bis Freiden, den 4. August 2017, vun 13.30 …

Zirkusstage ‘Lakritz’ fir Kanner vum Cycle 1.2 — vun Méinden, de 31. Juli bis Freiden, den 4. August 2017, vun 10 …

Zirkusstage ‘Popcorn’ fir Kanner vu 9–12 Joer — vun Méinden, de 24. bis Freiden, den 28. Juli 2017, vun 9 bis …

Zirkusstage ‘Confetti’ fir Kanner vu 6–8 Joer — vun Méinden, de 24. bis Freiden, den 28. Juli 2017, vun 9 bis …

Kanner–Zirkusstagen | Zaltimbanq‘ Zirkus